Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați… I

Un verset adesea predicat și folosit de regulă în mod forțat este cel din vorbirea Mântuitorului surprins de evanghelistul Matei „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu Sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” Acest text adesea e folosit la a predica evanghelia celor care nu sunt împăcați cu Dumnezeu. Nu aș zice că e o greșeală mare însă doresc să ne uităm puțin la adevărata folosire a textului în cuvântarea Mântuitorului.

Mântuitorul vorbea unui popor religios, unui popor care obosise în truda cu împlinirea legii, unor oameni epuizați de greutatea sistemului religios legalist și acestor oameni le promite odihnă. Acestor oameni credincioși le este adresat mesajul. Acestor oameni cărora sistemul legalist le-a îngustat așa de tare perspectiva și le-a distorsionat așa de tare credința că nu au fost în stare să fie deloc sensibilizați de Minunile Sale (acolo făcuse cele mai muote din minuni) Isus le predica eliberarea, le oferea odihna unor oameni apăsați de sistemele religioase.

În zilele noastre această ofertă de odihnă, această ofertă de despovărare e valabilă în mod deosebit pentru împovărații de religie fie ei de religie baptistă, penticostală, ortodoxă, catolică, adventistă sau oricare alta considerată creștină că sunt imens de multe. Acestor oameni Mântuitorul le face oferta eliberării de sub lege de sub povara legii de sub jugul sclaviei religioase.

Cel mai adesea acest jug al sclaviei religioase e menținut prin falsa vinovăție despre care am mai scris și sunt măcar patru metode de a planta în inima omului falsa vinovăție și anume: Biblia folosită ca ciocan, o prezentare și respectiv înțelegere incompletă a Scripturii, reguli nebiblice și activism feroce. Hai să vedem o „rețetă de succes” a îndoctrinării și respectiv înrobirii religioase cu ajutorul aparent evlavios al legii.

Biblia ciocan, sau bâtă, sau armă.

De obicei oamenii nu sunt chemați la Isus sau în cazuri cu strategie bună sunt chemați la Isus dar nu la acela al Scripturii. Predicatorii de acest tip se tem că oamenii ar putea interpreta greșit harul lui Dumnezeu și și-ar permite să păcătuiască așa că sunt folosite cu precădere pasaje despre judecată din Vechiul Testament, e folosită pilda bogatului și a lui Lazăr în mod eronat ca o situație reală nu ca o pildă, sunt folosite cu generozitate mesaje despre judecată, răzbunare și multe multe povești și mărturii ale „oamenilor care au murit și au ajuns în iad apoi au înviat iar”.

Când omul vine duminica dimineața la biserică după o săptămână grea, poate cu eșecuri, poate cu rateuri, greutăți predicatorul legalist îl zdrobește și mai tare cu aducerea unui sentiment adânc de vinovăție luându-i orice speranță și aducându-l în starea de obosit spirituale și epuizat spiritual. Ajunge acel om să zică: degeaba, nu sunt în stare, povara e prea mare cine o poate duce? Dumnezeu e nedrept, ne cere lucruri imposibil de făcut.

Întrebare de meditat: De câte ori anul trecut ai plecat îmbărbătat și încurajat de la biserică de mesajul păstorului sau proetului sau al celor care predica? De câte ori ai plecat mângâiat și determinat că e har, că există soluții, că vei reuși? Poate nu ar fi rău să notezi mesajele din biserică în direcția asta într-un jurnal personal.

O prezentare respectiv o înțelegere incompletă a Scripturii

Din păcate foarte mulți predicatori fac asta din cauză că nu cercetează nu cu o intenție neapărată. Mulți predică cu pasiune din Epistola către Corinteni de exemplu dar puțini s-au interesat despre contextul socio-cultural din Corint la vreme ala care Apostolul Pavel le scrie și vin cu învățături distorsionate pe care le transformă în legi și porunci mai importante decât chiar poruncile rostite direct de Mântuitorul. Astfel a purta batic devine imens mai important decât a lăsa mândria de exemplu. Se transmite mesajul că fără batic e cu neputință ca o femeie să capete mântuirea ceea ce e o eroare de interpretare. Nu am o problemă cu acoperirea capului ca am luat doar ca exemplu să demonstrez cum o înțelegere incompletă poate aduce legi religioase împovărătoare.

Regulile nebiblice…. Dar despre asta vom scrie mâine că e un subiect foarte prezent în biserici și nu vreau să îl abordăm superficial.

 

Dacă ai observat o greșeală te rog sa selectezi acel text și apoi Shift + Enter sau apasă AICI pentru a îmi de de știre.

Abonare

Te poți abona pentru a primi pe email meditările viitoare

Mulțumesc de înscriere.

Ceva nu a mers.

Lasă un comentariu